Jeśli chcesz do nas napisać, przeczytaj Regulamin, a nastepnie skorzystaj z adresu mailowego: archipelagskarbow@gmail.com Jeśli chcesz przejść do strony informacyjnej dla szkół i gmin, kliknij w ten link: www.program.archipelagskarbow.eu
REGULAMIN SKRZYNKI MAILOWEJ ARCHIPELAGU SKARBÓW 1. Na e-maile odpowiada Zespół Specjalistów Archipelagu Skarbów (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci). 2. Czas odpowiedzi na e-mail to około 2 tygodnie. 3. Nadawca e-maila powinien podać informację o miejscu realizacji AS, w której uczestniczył. 4. Korespondencja mailowa jest pewną formą pomocy psychologicznej, dlatego jej treść objęta jest tajemnicą zawodową. Treść listów nie będzie ujawniana osobom trzecim bez zgody nadawcy (z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 5). 5. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia albo podejrzenia o popełnieniu przestępstwa Zespół powiadamia odpowiednie służby (np. policję, prokuraturę). W sytuacjach tych nie obowiązuje tajemnica zawodowa. Pamiętaj, że mail jest ograniczoną formą kontaktu. Zachęcamy do szukania wsparcia także w swoim najbliższym otoczeniu.