Festiwal twórczości

Weź udział w Festiwalu Twórczości Archipelagu Skarbów
 
Rodzaje twórczości:
 
 • Krótki wiersz
 • Piosenka (po polsku lub nie)
 • Prezentacja komputerowa (2-3 slajdy)
 • Zdjęcia z komentarzami ilustrujące dany temat
 • Rysunek lub plakat z komentarzem
 • Pomysł na radzenie sobie z tygrysem złości, seksualności lub zakochania
 • Inne dzieło twórcze – plastyczne, muzyczne lub informatyczne
Tematy prac:
 
 • Miej zasady i bądź im wierny
 • Miłość, w której najważniejszy jest niebieski (czyli rozum i to, co duchowe, a nie tylko ciało i uczucia)
 • Obowiązki domowe na wesoło
 • Szacunek do dziewczyn i kobiet
 • STOP Pornografii
 • Oswajanie tygrysów (sił seksualności, złości, zakochania)
 • Czekanie z seksem
 • Dorośli, którzy są dla mnie wzorem (trwałej miłości, wierności zasadom)
 • Znaczenie trzeźwości od alkoholu i narkotyków w miłości
Nagrody dla wszystkich:

Pozytywna ocena z przedmiotu (polski, angielski, muzyka, plastyka, informatyka, biologia, itd.).

Uwaga!

O uzyskanie tych ocen trzeba zadbać samemu. Zgłoś, że wykonałeś daną pracę wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotowemu i pokaż ją. W razie problemów, skontaktuj się z pedagogiem szkolnym, który pomoże Ci uzyskać ocenę zgodnie z naszą umową ze szkołą.

Nagroda dla wybranych dwóch prac:

Niespodzianka z beczki/skrzyni skarbów.

UWAGA!

Pamiętaj podpisać swoje dzieło. Prosimy, zostaw nam kopię (plik, tekst, zdjęcie pracy). Do prac plastycznych prosimy o krótki komentarz na odwrocie z wyjaśnieniem, co chciałeś/łaś wyrazić.

Powodzenia!!!